Vlamingen stellen ruim 10.000 wetenschapsvragen

Op welke vragen willen de Vlamingen dat de wetenschap een antwoord biedt? Dat onderzocht Indiville samen met Tree company en Levuur in opdracht van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek.

Na een oproep in het voorjaar van 2018 stuurden de Vlamingen maar liefst 10.559 inspirerende vragen voor de wetenschap in. ‘Zullen we onszelf ooit kunnen teleporteren?’, ‘Hoeveel planten maken de stadslucht echt gezonder?’ en ‘Zullen robots ooit zelf creatief kunst kunnen maken?’ Experten bundelden alle vragen in een Vlaamse Wetenschapsagenda, die werd voorgesteld bij de viering van 90 jaar FWO.

wetenschapsagenda

De meer dan tienduizend vragen werden door honderd experts samengevat in 82 thema’s. Voor elk thema werd vervolgens een overzichtelijke en toegankelijke fiche opgesteld die de ruggengraat van de Vlaamse Wetenschapsagenda vormt. Indiville ondersteunde de verwerking van de vragen. De top 10 van de thema’s ziet er als volgt uit:

 

 1. Fundamentele wetenschappen
  ‘Hoe verklaren we de verscheidenheid en complexiteit van de aarde?’
 2. Afval
  ‘Van afval naar grondstof, hoe doen we dat?’
 3. Natuurlijke grondstoffen
  ‘Zijn er grenzen aan de groei op onze planeet?’
 4. Bestuur, beleid en politiek
  ‘Hoe kunnen we het politiek bestuur verbeteren?’
 5. Omgang met dieren
  ‘Hoe zullen we in de toekomst omgaan met dieren?’
 6. Inclusieve samenleving
  ‘Hoe verklaren en vermijden we ongelijkheid en discriminatie?’
 7. Gedragsverandering
  ‘Zijn we in staat ons gedrag aan te passen in functie van een betere wereld?’
 8. Mobiliteit
  ‘De mobiliteit van morgen: welke weg kiezen we?’
 9. Voedselproductie
  ‘Duurzaam, veilig, gezond en betaalbaar voedsel voor iedereen: een utopie?’
 10. Energie
  ‘Zal er straks nog genoeg energie zijn?’

 

De Vlaamse Wetenschapsagenda vormt een mooie doorslag van de wetenschappelijke vragen die vandaag bij de Vlamingen leven. Tegelijk zijn de verwachtingen hooggespannen: de burgers hebben het volste vertrouwen in de wetenschap om een antwoord te kunnen formuleren op uitdagingen en fundamentele vraagstukken in onze maatschappij.

Op de website vraagvoordewetenschap.be zijn alle ingediende vragen terug te vinden en kunnen bezoekers gemakkelijk doorheen de hoofdcategorieën en thema’s navigeren.