Open Monumentendag: Bevraging de Vlaming en de leden van Herita

Opdracht

Herita liet een onderzoek uitvoeren naar de leden en niet-leden van Herita en naar de bezoekers en niet-bezoekers van Open Monumentendag in Vlaanderen. De opdracht bestond uit 1) het in kaart brengen van het profiel van de Herita-leden, 2) verwerven van een up-to-date inzicht in het publiek van Open Monumentendag en hun wensen en 3) inzicht krijgen in de niet-bezoeker. Met dit onderzoek wil Herita nagaan wat de behoeften van haar leden zijn en hoe ze daar beter kan op inspelen, het aanbod op Open Monumentendag bijsturen en te weten komen welk bijkomend potentieel er voorhanden is en hoe die groep te bereiken. Herita zet de resultaten van het onderzoek in om op basis van het gedrag en de houding van de betrokkenen ten opzichte onroerend erfgoed, de effectiviteit van het beleid, de dienstverlening en de communicatie te versterken.

Aanpak

Indiville stond in voor het onderzoek, inclusief voorbereidingsfase met ontwikkeling vragenlijst, veldwerk, data-analyse en rapportering van de resultaten.
In de voorbereidingsfase werden in samenspraak met Herita de diverse vragenlijsten ontwikkeld. Deze vragenlijst werden op maat opgesteld om herhaalbaarheid van de meting te kunnen garanderen.
Het veldwerk werd uitgevoerd door middel van online enquĂȘtes bij 1) de leden van Herita (N=2300) en 2) de Belgische bevolking 18+ (N=4000). Daarnaast werden 3 aanvullende focusgroepsgesprekken uitgevoerd bij leden, niet leden en gezinnen met kinderen.
De analyse en rapportage van de gegevens bestond, naast het opleveren van rapport, tabellen en data, uit het presenteren van de resultaten en conclusies aan Herita en op het Open Monumentencongres 2017 in Oostende.