Coöperatief ondernemen in Vlaanderen – Vooronderzoek i.f.v. communicatiestrategie

In het kader van de communicatiestrategie in functie van de promotie van coöperatief ondernemen, voerde het samenwerkingsverband RCA Group, Indiville, Levuur een uitvoerig onderzoek uit. Hiervoor werden op basis van een steekproef 1.000 Vlaamse burgers en 200 bedrijfsleiders en ondernemers bevraagd.

Onderzoek

De doelstelling van deze bevraging was om input te krijgen op 3 niveau’s:

  • De voornaamste doelgroepen waarop we onze communicatie kunnen richten.
  • De perceptie die coöperatief ondernemen oproept en de oorsprong daarvan.
  • De huidige en gewenste positionering van het coöperatieve ondernemingsmodel.

Opvallende resultaten

1. We staan positief tegenover het ondernemen

De algemene houding ten opzichte van ondernemers is positief. Het ondernemingsklimaat in Vlaanderen wordt dan weer negatief beoordeeld.

Zelfbeschikking, voldoening en het zelf kunnen doen zijn de belangrijkste redenen om te ondernemen. De financiële onzekerheden, competentietekorten en kennistekorten zijn de grootste remmers om ondernemer te worden.

Het gemiddelde profiel van een potentiële ondernemer is een 36-jarige die een hogere opleiding genoten heeft. De meerderheid van deze personen kennen een of meerdere ondernemers, en hebben een positieve houding ten opzichte van ondernemers. 31% van de potentiële ondernemers heeft reeds een eigen zaak. 40% van deze groep wil met anderen samen ondernemen.

2. Verschillende concepten van deel- en samenwerkingseconomie zijn gekend, maar weinig gebruikt

  • Samenaankoop scoort het best als meest gekende vorm van deel- en samenwerkingseconomie.
  • Burgerinitiatieven zijn nog relatief nieuw in Vlaanderen. 17% van de respondenten tonen interesse om een burgerinitiatief op te starten, 3% heeft plannen om één op te starten en nog eens 3% heeft al een burgerinitiatief opgezet.
  • Sociale drivers zijn nog steeds een inspiratie om aan burgerinitiatief te doen, maar ook hardere argumenten zoals beroep kunnen doen op subsidies en crowdsourcing zijn een belangrijke reden. 8% van de respondenten denkt aan coöperatief ondernemen als optie voor burgerinitiatief.

3. Verschillende ondernemingsvormen blijven weinig gekend

  • De bekendheid van alternatieve ondernemingsvormen, waaronder ook coöperatieve ondernemingsvormen, is laag. 31% van de respondenten kent CVBA, slechts 13% CVOA.
  • 10% van de ondernemers heeft reeds overwogen om coöperatief te ondernemen, 3% heeft dat ook effectief gedaan.
  • De voornaamste redenen om niet coöperatief te ondernemen zijn dat de ondernemingsvorm te weinig gekend is of gewoon niet geschikt is voor de doelstellingen die de ondernemers vooropgesteld hebben.
  • Coöperatief ondernemen wordt vooral geassocieerd met waarden zoals samenwerking, solidariteit, geloofwaardigheid, kwaliteit en betrouwbaarheid.