Nieuw concept voor opvolging regeldruk in Nederland

Project

Indigov (nu Indiville) ontwikkelde samen met Sira Consulting een innovatief nieuw meetmodel voor de opvolging van de maatwerkaanpak in Nederland.

Wat wou de klant?

De overheid werkt er al jaren aan om de regeldruk te verminderen. Maar wijzigende maatschappelijke inzichten en innovaties vragen om beleid en regels en dus zal regeldruk om aandacht blijven vragen. De uitdaging is om er goed mee om te gaan en onnodige regeldruk weg te blijven nemen zodat we de ruimte creëren om de economie te laten groeien en bijkomende werkgelegenheid te scheppen. Om dit te realiseren, hanteert de overheid de maatwerkaanpak. Uiteraard wil de overheid weten in welke mate deze maatwerkaanpak werkt en waar er nog eventueel bijsturing nodig is. Daarvoor ontwikkelden wij samen met de andere partners een nieuw meetinstrument.

Lessen uit 25 jaar meten en aanpakken van regeldruk

Ons voorstel is gebaseerd op ruim 25 jaar ervaring met het meten en aanpakken van regeldruk. De belangrijkste les is dat we niet meten om te weten, maar meten om te verbeteren: niet meten met een reden, maar meten met een doel. Het meetinstrument is een daarom een middel. Een middel waarmee we drie doelen dienen:

  1. Het meten van de merkbaarheid,
  2. Het evidence based evalueren van beleid en maatregelen, en
  3. Een dienst leveren aan de overheid en ondernemers om knelpunten op te lossen en barrières weg te nemen.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt immers dat we een unieke kans kunnen grijpen om dit te realiseren. Alle ingrediënten zijn aanwezig, we moeten ze alleen slim combineren.

Ons voorstel in een notendop

De metafoor van ons model is een moderne windmolen: eenvoudig qua vormgeving maar een zeer geavanceerd en technisch uitgekiend instrument om optimaal energie op te wekken. Wij hebben ons Instrument Maatwerk op een vergelijkbare manier ontwikkeld: helder en duidelijk voor de ondernemer en onderzoekstechnisch een hoogstandje qua techniek.

De drie geavanceerde onderdelen van het instrument zijn:

  1. Het wetenschappelijk onderbouwd meetkader.
  2. Het steekproefmodel.
  3. Het survey instrument.

Het conceptueel model

Uniek in onze aanpak is de combinatie die we maken tussen objectieve en subjectieve belevingsindicatoren alsook de ondernemers enablen om feedback te geven en te krijgen. Door een goede scoping die is toegesneden op een maatwerksector weten we wat we willen vragen en aan wie. Met een heldere set aan QETP-indicatoren(de standaardindicatoren van SKM aangevuld met emotionele indicatoren) vragen we de objectieve en subjectieve beleving bij de respondent zowel van knelpunten als van oplossingsrichtingen.

De analyse zal laten zien in hoeverre ondernemers knelpunten herkennen, oplossingen waarderen en hoe deze in verhouding tot elkaar staan. Op deze manier waarborgen we dat ons instrument direct toegevoegde waarde heeft voor alle partijen.

Analyse en rapportage

Uit het meetinstrument vloeien finaal onderzoeksresultaten (data) voort die in eerste instantie via kwantitatieve en kwalitatieve analyses worden vertaald in relevante informatie met aanduiding van significante verschillen.

Deze technische en statische hoogstandjes zijn belangrijk maar de finale deliverable zal bestaan uit een online dashbaord met toelichting op de kernresultaten van het onderzoek (in tabellen en grafieken), en formulering van conclusies en dit op drie niveau’s:

  1. Maatwerkrapport individueel voor de deelnemende bedrijven zodat zij direct toegevoegde waarde krijgen uit het instrument.
  2. Sectorrapporten die een overzicht geven van wat de maatwerkaanpak heeft opgeleverd binnen een sector, wat kan er beter en welke nieuwe belemmeringen/knelpunten zijn naar voren gekomen
  3. Een rapport voor overheid met trends en ontwikkelingen zodat zij kan rapporteren over de behaalde resultaten en kan bijsturen om verdere om reguleringskosten voor bedrijven verder terug te brengen en de uitvoering van regelgeving – nationaal en lokaal – te optimaliseren.