Nationaal Geluksonderzoek

Geluksprofessor Lieven Annemans (UGent) en verzekeringsmaatschappij NN gingen in het Nationaal Geluksonderzoek op zoek naar alle mogelijke factoren die het geluk van de Belgen beïnvloeden. De bedoeling was zowel het concept geluk in kaart te brengen als met de bevindingen naar het beleid te stappen. In totaal namen 3770 mensen deel aan deze studie.
Nog tot maart 2019 worden op het platform  www.gelukkigebelgen.be de verschillende resultaten bekendgemaakt.

Algemene conclusie van dit onderzoek is dat de Belg matig gelukkig is, terwijl er een grote groep Belgen hetzij heel gelukkig dan wel heel ongelukkig is. Opvallend is dat Belgische senioren tegenwoordig gemiddeld gelukkiger en minder eenzaam zijn dan millennials.

Werk, geld en gezondheid
Daarnaast toont het onderzoek aan dat ons werk een groot impact heeft op ons leven en dus op ons geluk. Zo maakt onze job gemiddeld bijna een vijfde uit van ons geluk, bij zelfstandigen stijgt dat percentage zelfs tot bijna een derde, terwijl dit bij ambtenaren nauwelijks een tiende is.

Dat onze gezondheid een impact heeft op ons geluk en ook geld en financiële gemoedsrust wel degelijk gelukkig maken, wordt eveneens bevestigd. Wel bereikt het geluksgevoel een piek bij een inkomen van €4000 à €4500 en wordt wie meer verdient, er niet gelukkiger van.

Jeugdervaringen
Opmerkelijk is de positieve impact van inspirerende leerkrachten en kwalitatieve vriendschappen tijdens onze jeugd, terwijl gepest worden nefast is voor onze later geluksgevoel.

ABC van het geluk
De studie stelt vast dat ook het zelf beslissingen kunnen nemen (Autonomie), het hebben van een netwerk van relaties (Betrokkenheid) en het vertrouwen hebben in de dingen die men doet (Competentie) bijdragen tot ons geluk.

 

Op het platform www.gelukkigebelgen.be kan iedereen met de Geluk-o-Meter zijn eigen gelukscore testen en vergelijken met die van de andere Belgen. Er staan ook tips op van gelukexperts voor een gelukkiger leven.