Interfederaal Gelijkekansencentrum

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum liet een onderzoek uitvoeren naar de naambekendheid en het imago van de instelling, nadat het recent een aantal wijzigingen onderging, zowel qua naam als bevoegdheden. Kennen mensen het centrum, weten ze waarvoor ze er terecht kunnen (en waarvoor niet), welke indruk van hebben ze van het centrum? En hoe verhoudt het centrum zich tot andere spelers op het actieterrein, zoals NGO’s (Amnesty International …) en VZW’s (çavaria …)?

Met dit doel voor ogen werd een onderzoek opgestart bij de Belgische bevolking in het algemeen en met bijzondere aandacht voor de specifieke doelgroepen naar discriminatiegrond van het Interfederaal Gelijkekansencentrum. De studie peilde ook naar belangrijke –en gevoelige- contextvariabelen als politieke voorkeur, attitudes tegenover discriminatie en de eigen tolerantie tegenover een aantal discriminatiegronden. Verder werden ook uitgebreide (en opnieuw vaak gevoelige) socio-demografische kenmerken bevraagd zoals nationaliteit en etnische afkomst, seksuele geaardheid, religie en handicap of gezondheidsproblemen. De studie diende ook rekening te houden met een eventuele opvolgmeting in de toekomst.

Indiville stond in voor het onderzoek, inclusief voorbereidingsfase met ontwikkeling vragenlijst, veldwerk, data-analyse en rapportering van de resultaten (met bijzondere aandacht voor de implicaties voor de toekomstige (communicatie)strategie).

In de voorbereidingsfase werd naast de voorbereiding van het ‘reguliere’ verldwerk ook contact gelegd met diverse koepelorganisaties, om voldoende respondenten uit specifieke doelgroepen te kunnen bereiken (Joodse gemeenschap, mensen met een handicap of ernstig gezondheidsprobleem …). De vragenlijst werd in intensief overleg met het Gelijkekansencentrum ontwikkeld en in vier talen aangeboden.

Het veldwerk werd uitgevoerd door middel van een online enquête bij de Belgische bevolking 16+ (N=2615) op basis van paneldata, aangevuld met respondenten die aan het onderzoek deelnamen via de koepelorganisaties.

De analyse en rapportage van de gegevens bestond, naast het opleveren van rapport,  tabellen, dashboard, infographic en data, uit het presenteren van de resultaten en conclusies aan de directie van het IG en op de algemene personeelsvergadering.