Groot Mobiliteitsonderzoek: Belg verwacht niet alle heil van elektrische auto

Hoe ziet de Belg de toekomst van onze mobiliteit? Wat verwacht hij van de overheid en wat is hij zelf bereid  te doen voor een andere (schonere) mobiliteit? Indiville onderzocht het met een nationale enquête bij ruim 6.300 respondenten, in opdracht van Touring. Eindconclusie: de Belg gelooft niet in één zaligmakende oplossing, maar in een combinatie van vervoersmiddelen en transportoplossingen.

51% van de respondenten gelooft eerder in autoloze steden (51%) dan in de elektrische auto als oplossing van het mobiliteitsprobleem. 68% beweert moeite te doen om de autoverplaatsingen te beperken. 79% vindt overigens dat de overheid te weinig investeert in alternatieven voor de auto. Als het rekeningrijden voor personenwagens er ooit komt, zou 16% van de ondervraagden de auto vaker aan de kant laten, zeker voor korte trajecten. 42% zou de kilometerheffing gewoon betalen en 23% zou goedkopere wegen nemen.

Auto blijft favoriete vervoersmiddel

De auto is sneller en het openbaar vervoer slecht of niet beschikbaar. Dat zijn de twee hoofdredenen waarom de Belg voor zijn auto blijft kiezen. De wagen is nog altijd met voorsprong zijn favoriete vervoersmiddel, zowel voor woon-werkverkeer (63%) als voor het schooltraject (66%). In Wallonië is de voorkeur voor de auto meer uitgesproken (73%) dan in Vlaanderen (61%). Daar scoort de fiets relatief goed (20%). In Brussel wordt dan weer het meest gebruikgemaakt van het openbaar vervoer (33%).