Duurzaamheid in de Provincie Antwerpen

In het voorjaar van 2014 voerde Jo Steyaert in opdracht van de Provincie Antwerpen een onderzoek uit naar het ecologisch en duurzaam gedrag in de Provincie Antwerpen.

De bevraging was opgezet rond de thema’s:

  • duurzaamheid in dagelijks leven
  • duurzaam wonen
  • verwarming
  • drinkwater
  • mobiliteit
  • voedsel

We bevroegen in totaal 2444 inwoners uit de provincie Antwerpen representatief verdeeld over leeftijd en geslacht, met inachtname van de verdeling inzake stedelijkheid en opleiding.

Het onderzoek bevestigde een aantal bestaande percepties en trends, maar gaf tegelijkertijd ook nieuwe inzichten aan de Provincie om zijn beleid inzake duurzaam wonen verder vorm te geven. In het najaar zal de Provincie uitpakken met de resultaten.