De Lijn : personeelsbevraging

Aanpak

Indigov (nu Indiville), iNOSTIX en Levuur voeren voor de periode 2014-2018 het raamcontract personeelsonderzoek uit voor De Lijn.

Voor het  meten van de arbeidssituatie en de beleving van het werk is een specifiek instrumentarium ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderbouwd onderzoek. In tegenstelling tot het klassieke tevredenheidsonderzoek brengt het Indigov-iNostix medewerkersonderzoek niet alleen de mate van tevredenheid over een aantal kenmerken van de werksituatie in kaart, maar geeft het eveneens een concreet beeld over de manier waarop de medewerkers deze kenmerken in hun werk beleven met de impact hiervan op hun engagement, welbevinden en tevredenheid.

De output van het onderzoek zijn actiegerichte aanbevelingen die rechtstreeks impact hebben op de aantrekkingskracht, de retentiekracht en de performantie van de organisatie.  We bekijken engagement- en tevredenheidsonderzoek vanuit een breder strategisch HR-perspectief. Het uiteindelijke doel is te komen tot een ‘executive view’ van wat er in de organisatie leeft. De output van het onderzoek zijn actiegerichte aanbevelingen die rechtstreeks HR en de organisatie aanbelangen. Deze invalshoek is verschillend van standaard engagement- en tevredenheidsonderzoek en wordt gedreven door een zeer brede HR expertise zowel vanuit onze academische als HR praktijk achtergrond.

Uitvoering

Het consortium realiseert dit onderzoek volledig van A-Z:

Uitgevoerd wave 1: mei-juni 2014 en rapportage in september 2014