Betrek uw burgers bij uw stad of gemeente!

Indiville en Tree Company ontwikkelden de “Participatieve Wijkmonitor”, een performant, flexibel aanpasbaar en makkelijk inzetbaar instrument voor burgerbevragingen in Vlaamse steden en gemeenten.

Ontdek tot op wijkniveau wat er leeft bij uw inwoners. Wat is goed en wat kan beter? Laat uw inwoners participeren bij uw beleid. Verzamel hun ideeën om het nog beter te doen .
Deze info vertelt u hoe u uw burgers permanent kan betrekken.

Wij maken u wegwijs in uw bevolking!

Wat leeft er

Afspraak met de mensen (de specialiteit van Indiville)

U wil weten wat er leeft bij de inwoners van uw stad of gemeente ? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Het vraagt een professioneel onderzoek dat wordt gedreven door objectieve resultaten.
We besparen u de technische aangelegenheden. De onderbouwde vragenset, de steekproeftrekking, de afname van de interviews, de dataverwerking en de statistiek zijn voor ons. Wij staan garant voor de juiste aanpak. U dient enkel de brieven te verzenden naar uw inwoners en kan zich daarna volledig bezighouden met de resultaten en hoe die concreet te maken om van uw stad of gemeente een nog aangenamere plek te maken om te leven, wonen en werken.

Het enige wat we van u vragen is een opstartmeeting. Omdat uw stad of gemeente verschilt van de andere. Focus is nu eenmaal maatwerk. Uw toekomstbarometer moet persoonlijk zijn.

Samengevat!
We brengen we de sterke punten van uw stad of gemeente in kaart en geven aan waar verbetering mogelijk is. We vertellen welke initiatieven werken en welke niet. En we vergelijken ze met de cijfers van andere steden en gemeenten. Meten is weten. En weten doet slimmer besturen.

Samen tot oplossingen komen (de specialiteit van Tree Company)

Het is één zaak om in kaart te brengen waar uw burgers van wakker liggen, maar u wil ook samen met hen aan de slag gaan. Samen tot ideeën, inzet en engagement komen. Laat uw burgers concrete projecten indienen, laat ze mee nadenken over je begroting of vraag naar hun oplossing waar ze mee voor willen gaan.

De beste oplossingen zijn altijd een soort verrassing. Ze zijn verbazend eenvoudig. Of ze komen uit onverwachte hoek. Daarom geloven wij in véél mensen. Hoe meer mensen bij een uitdaging worden betrokken, hoe groter de kans op een bruikbaar idee. Het Participatieplatform van Tree Company is een ideeënbus die wérkt. Het dure woord is online ideation . Maar waar het om gaat is dat mensen hun stad of gemeente energie en inspiratie geven. Ons Participatieplatform maakt het mogelijk. Uw burgers bereiken is één. Hun input is twéé. Uw beleid en breed lokaal engagement zijn drie en vier.

Uiteraard is het Participatieplatform persoonlijk, aangepast aan de look & feel van uw stad of gemeente. Wij schilderen de ideeënbus in de kleuren van uw gevel. Bij wijze van spreken. Zolang u maar kunt luisteren naar wat de mensen zeggen.

Een affaire die blijft duren (De specialiteit van Bpact)

De mensen maar één keer bij het beleid betrekken, is zonde van de moeite. Ons lokaal burgerpanel is een affaire die blijft duren. Omdat de toekomst ook blijft duren. Bpact biedt met burgerpanel.net de oplossing aan om burgers permanent te betrekken bij uw beleid. Het engagement van de mensen moet worden gekoesterd.

Wij hebben de technische middelen en de expertise ervoor in huis, conform alle privacyregels. Tenslotte gaat het om persoonlijke informatie van de mensen zelf. Wij rekruteren het burgerpanel samen met u via enquêtes en online participatietrajecten. Daarnaast hebben we de tools klaar om ook te rekruteren via uw nieuwsbrief, website of andere contactmomenten en kunnen burgers zich inschrijven via www.burgerpanel.net.

 

Meer info?

Contacteer Jo Steyaert of Jurgen Minnebo.

Folder – Aanbod Participatieve Wijkmonitor