Brusselaars willen uitgebreider metronet

In een online peiling in opdracht van Beliris en de MIVB, polste Indiville in september bij 1.200 Brusselaars naar hun verplaatsingsgewoontes en hun mening over het belang van een nieuwe metrolijn. 30% van de respondenten zijn bewoners van de gemeentes die betrokken zijn bij de aanleg van de nieuwe metrolijn 3. De resultaten van het onderzoek tonen dat 75% voor een uitbreiding van het algemene metronet in Brussel is en dat 75% lijn 3 een nuttige toevoeging aan het huidige metronet vindt.

Brusselaars willen uitgebreider metronet

Het favoriete vervoersmiddel van de Brusselaars

Het meest gebruikte vervoersmiddel in Brussel blijft de auto (46%), toch zegt 38% de metro minstens vier keer per week te gebruiken. 27% van de respondenten gebruikt de metro slechts occasioneel, een kwart een tot twee dagen per week en 12% nooit. 11% verklaart het openbaar vervoer in het algemeen nooit te gebruiken.

74% van de Brusselaars menen dat de metro het meest efficiënte vervoersmiddel is om zich in de stad te verplaatsen. Voordelen die de respondenten naar voor schuiven zijn:

  • een betere toegankelijkheid van Brussel
  • minder verkeersopstoppingen
  • de mogelijkheid om zich snel te verplaatsen

In de leeftijdscategorie 18-34 jaar nemen Brusselaars meer de metro (51%) dan de auto (41%).

Waar naartoe?

Fervente metrogebruikers (minstens vijf dagen per week) nemen hun favoriete vervoersmiddel in hun vrije tijd (52%), om bij vrienden of familie op bezoek te gaan (51%), om boodschappen te doen (48%) en om naar het werk te gaan (47%).

Iets minder fervente metrogebruikers (een tot vier dagen per week) nemen het vervoersmiddel voornamelijk om vrienden of familie te bezoeken (48%), voor hun vrijetijdsbestedingen (42%), om boodschappen te doen (37%) en om naar het werk te gaan (29%).

Bij mensen die de metro nooit gebruiken, is de reden daarvoor bij 35% dat er geen lijn bij hen in de buurt is en bij 10% dat er geen metro richting hun bestemming gaat.

Wanted: uitbreiding metronet

74% van de Brusselaars is het erover eens: er is een uitbreiding van het metronet nodig. De respondenten voor wie het net wel voldoende uitgebreid is, wonen voornamelijk in gemeentes die een metro ter beschikking hebben. De voorstanders van een uitgebreider net ondersteunen de ontwikkeling van de nieuwe metrolijn 3 naar het noorden van het gewest. In de gemeentes Vorst, Schaarbeek en Evere (de gemeentes waardoor de nieuwe lijn zou lopen n.v.d.r.) loopt dat cijfer op tot 82%. Slechts 7% van alle ondervraagden vindt een uitbreiding van het metronet niet nuttig.

Metrolijn 3

Een rechtstreekse verbinding tussen Evere en Vorst, door het centrum van Brussel, in twintig minuten? Met de toekomstige metrolijn 3 zal het mogelijk zijn. De werken voor de uitbreiding van de nieuwe lijn zouden in 2023 van start moeten gaan.

Brussels minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt: “Deze peiling toont aan wat we elke dag vaststellen: Brusselaars steunen hun openbaar vervoer en willen dat het net uitbreidt. Dat is natuurlijk de doelstelling van de MIVB en van het Gewest met de investeringen die gebeuren voor verbeteringen op korte termijn en de investeringen op lange termijn zoals deze voor metro 3.”

In de pers

75 procent van de Brusselaars voorstander van uitbreiding metronet – Bruzz

Driekwart van Brusselaars ziet uitbreiding metronet zitten – Het Laatste Nieuws

Drie op de vier Brusselaars vindt uitbreiding metro noodzakelijk – Het Nieuwsblad