Boeiende jobinhoud en optimisme: hét recept voor het optimaal functioneren van werknemers

In samenwerking met HR-provider Tempo Team en prof. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven, werden in het vierde kwartaal van 2020 2.506 werknemers en 269 werkgevers bevraagd over het functioneren van de werknemers in België. Hoe staat het momenteel met de Belgische werknemers op de (thuis)werkvloer?

optimaal functioneren werknemers

Corona drukt stempel op ons werk

Uit de resultaten blijkt dat sinds de start van de coronacrisis vorig jaar, Belgische werknemers een pak minder optimaal functioneren. Bijna 1 op 3 ervaart meer stress, 1 op 5 vindt minder plezier in zijn job, is minder optimistisch over het werk, zegt dat de sociale contacten en de teamspirit achteruit zijn gegaan, meent dat de managementstijl verslechterd is en geeft ook aan dat ze minder opleidingsmogelijkheden krijgen in vergelijking met vóór de crisis.

Op een jaar tijd is het aantal werknemers dat op zoek is naar een nieuwe job verdubbeld, 1 op 10 wil andere horizonten opzoeken bij een nieuwe werkgever. Dat is een opvallend cijfer, zeker als je weet dat de arbeidsmarkt een pak onzekerder is sinds de uitbraak van de wereldwijde gezondheidscrisis. Opmerkelijk hier is dat 1 op 4 werkgevers aangeeft dat de loyaliteit van de werknemers net is toegenomen het afgelopen jaar.

Loon geeft de doorslag

Waarom werknemers van job willen veranderen of er toch net voor kiezen om bij hun huidige werkgever te blijven? Voor 44% heeft dat te maken met het loon, voor 42% met de werkzekerheid en voor 39% met de jobinhoud en een goede work-lifebalans. In vergelijking met 2019 zien we hier  een opmerkelijke shift. Toen waren de top drie motivatoren voor 72% het loon, voor 58% de ligging en voor 50% een goede work-life balance. Werkgevers zetten werkzekerheid op de eerste plaats (36%), gevolgd door jobinhoud (35%) en loon (30%).

Investeren in boeiende jobinhoud loont

Na een analyse van prof. Anja Van den Broeck blijkt dat in tegenstelling tot wat werknemers en werkgevers denken, niet het loon en de werkzekerheid de doorslag geven om optimaal te functioneren, maar wel de jobinhoud. Die heeft namelijk impact op bijna alle elementen die belangrijk zijn voor werknemers en werkgevers: werkplezier, engagement, motivatie, mentaal en fysiek welzijn, prestaties en retentie.

Maar wat is dat nu, een boeiende jobinhoud? Volgens de wetenschap is het een mix van kansen tot:

  • Autonomie: 1 op 3 werknemers vindt dat hij niet genoeg autonomie krijgt om zelf beslissingen te nemen.
  • Verdere ontwikkeling: zo vindt 50% van de werknemers nu dat hij te weinig kansen krijgt om zich persoonlijk te ontwikkelen.
  • Gevarieerd werk
  • Geen verveling: momenteel verveelt 1 op 5 werknemers zich tijdens de werkuren door een gebrek aan variatie.

Iedereen optimist

Werknemers die een optimistische en positieve kijk op het leven en hun werk hebben, zijn een pak weerbaarder tegen verandering, zoals de coronacrisis. Het gevolg? Ook in moeilijke situaties blijven ze optimaal functioneren. Wat opmerkelijk is, is dat optimisten en pessimisten de verschillende aspecten van optimaal functioneren (welzijn, prestaties, motivatie en geluk) heel anders beleven. En dat is duidelijk te merken aan de cijfers die aangeven of het optimaal functioneren sinds het begin van de coronacrisis al dan niet verslechterd is. Bij de pessimistische werknemers geeft zo’n 23% aan dat de relaties met de collega’s verslechterden, bij de optimisten is dat slecht 16%. 21% van de pessimisten zegt dat de managementstijl achteruit ging, tegenover 14% bij de optimisten en 30% van de pessimistische werknemers heeft minder werkplezier, terwijl dat cijfer bij de optimistische werknemers maar op 17% ligt.

Optimaal functioneren werknemers

De conclusie van dit onderzoek luidt als volgt: Wil je het optimaal functioneren van je werknemers een boost geven? Dan moet je hun optimisme een boost geven en investeren in een boeiende jobinhoud.

In de pers

Belg is minder tevreden op het werk door coronacrisis: 1 op de 10 kijkt uit naar nieuwe job – VRT NWS

Waarom werknemers door corona vaker van werk willen veranderen – Knack Trends