Beter plannen voor een gezondere leefomgeving

Wie wil er niet wonen in een gezonde omgeving zonder hinderlijk lawaai of vervuilde lucht? De realiteit steekt die droom in Vlaanderen al te vaak stokken in de wielen. In vergelijking met onze buurlanden wonen we meer in gebieden waar behoorlijk wat achtergrondgeluid is en luchtvervuiling. De invloed daarvan op ons algemeen welbevinden en onze gezondheid is groot.

Hoog tijd om in kaart te brengen hoe we daar in de nabije toekomst beter rekening mee moeten houden bij het plannen van de invulling van de lokale ruimte en het uittekenen van lokale mobiliteitsplannen. De uitdaging liegt er niet om: de bevolking groeit aan en de komende 15 jaar worden er 330.000 nieuwe woningen gebouwd.

Hoe we de ruimtelijke ordening beter kunnen organiseren door rekening te houden met geluidshinder, luchtvervuiling, mobiliteit, milieu… en de impact ervan op onze gezondheid was onderwerp van de doelgroepenbevraging van Indiville voor het Agentschap Zorg en Gezondheid. Waar liggen de knelpunten? Welke zijn de succesfactoren en de te volgen strategieën?

Deze presentaties geven een inzicht in de problematiek en reiken mogelijke slimme oplossingen aan.