België en Smart Cities – Blog Indiville

Hoe ziet nu de Belgische situatie er cijfermatig uit?

Indiville voerde een verkennend onderzoek uit bij grotere steden en gemeenten in april 2017. Wat blijkt? Zo’n 24% van hen hebben een Smart City beleidsplan, terwijl evenveel er geen hebben. Iets meer dan de helft, zo’n 53% zit zelfs nog in de conceptfase, en het budget varieert van nul euro (bij 9%) tot meer dan een miljoen (bij 6%). Het vinden van voldoende financiële middelen blijkt dan ook voor 45% onder hen de belangrijkste struikelblok, naast adequate ICT-oplossingen, een gedeelde visie, noodzakelijke overheidssteun en natuurlijk de privacy en veiligheid.

Wat leeft er zoal in Brussel? Als openbare nutsinstelling binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest positioneert het CIBG zich als IT-partner van gewestelijke en communautaire overheidsinstellingen. Het bundelt ICT met het oog op administratieve vereenvoudiging door geïntegreerde, gebruiksvriendelijke en beveiligde online oplossingen. Denk maar aan de app/website Fix My Street waar je problemen op het wegennet kan melden. Bovendien waakt het CIBG over de beveiliging van de gegevens van zijn partners en dit via zijn Gewestelijk Data Center.

Half juni vond het tweede Smart event, Brussels Smart City for Culture plaats met inspirerende lezingen, interactieve workshops en panelgesprekken over hoe digitale inclusie kunst en cultuur kan boosten.
Ook Vlaanderen wordt slim. Vorig jaar lanceerde de Vlaams Minister van Stedenbeleid het “Smart Flanders”-programma in 13 centrumsteden en Brussel. Hiervoor werd een projectsubsidie van 1.000.000 euro toegekend aan imec, het op het vlak van digitale technologie toonaangevende onderzoekscentrum, waar Prof. Dr. Pieter Ballon dit programma zal coördineren. Men zal proberen met open data en de nieuwste ICT-mogelijkheden, zoals IoT dat sensoren en camera’s, … aan elkaar koppelt, de stedelijke uitdagingen aan te pakken.
In een eerste fase moeten alle centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscentra (VGC) met gestandaardiseerde data werken en Open and Agile Smart Cities worden. In een tweede fase werken ze stadsoverschrijdend en selecteren hun noden samen met de datasets waarmee ze die willen oplossen. Tijdens de derde fase kunnen steden ook gebruikmaken van het ‘City of things-testbed’ in Antwerpen. Via honderden slimme sensoren en draadloze gateways in zorgvuldig gekozen straten en gebouwen, fungeert Antwerpen als IoT-proeftuin. Een 100% realistisch living lab waar het stadsbestuur en stedelijke actoren producten en diensten met een positief effect op de burger kunnen ontwikkelen, testen en verbeteren. Wordt vervolgd.