Beleidsbrief Sven Gatz bevat vele ideeën uit het Burgerkabinet

Indiville pionierde samen met Levuur en Tree Company in het project burgerkabinet. Samen met een ploeg van enthousiaste burgers en andere betrokkenen werd dit grootschalige project tot een vruchtbaar einde gebracht.

Minister van Cultuur Sven Gatz laat in een persbericht weten dat hij tevreden is met de resultaten van het eerste Burgerkabinet, dat op 19 september plaatsvond. Gatz: ‘Zowel naar methodiek en aanpak als naar resultaten, heeft dit experiment in deliberatieve democratie mijn verwachtingen ingelost. Ik besef dat deze formule niet het alfa en omega is voor een perfecte burgerbetrokkenheid bij het beleid. Maar het Burgerkabinet in actie zien was hartverwarmend en de aanbevelingen zullen geen dode letter blijven.’

Het verslag van de discussies en aanbevelingen van het Burgerkabinet is terug te vinden op: http://bit.ly/1gZL7tV

Vele aanbevelingen vonden hun weg naar de beleidsbrieven van de minister. µ

U kan hieronder de beleidsbrieven consulteren:

Maak ook op andere vlakken had het Burgerkabinet reeds een impact.

  • De Canon Cultuurcel heeft als doel de samenwerking tussen de onderwijssector en de cultuursector te versterken. Zij hebben de administratie Cultuur al benaderd nog voor het Burgerkabinet gedaan was met de vraag naar contact over de resultaten.
  • Er wordt in de volgende maanden een overleg gepland tussen cultuur en onderwijs om de stand van zaken m.b.t. cultuureducatie en de lerarenopleidingen te bekijken.
  • CultuurNet gaat met de resultaten van het Burgerkabinet aan de slag om het volgende beleidsplan (2017) mee te stofferen. Er zijn ook ideeën gekomen om de UiTPAS te verrijken/verruimen. Met CultuurNet wordt overlegd om te bekijken hoe een en ander kan gerealiseerd worden.
  • In het voorjaar van 2016 wordt een nieuwe beheersovereenkomst met De Rode Antraciet uitgewerkt, de organisatie die zich inzet voor een groepsaanbod aan cultuur en sport binnen de gevangenis. De aanbevelingen en ideeën van het Burgerkabinet in de gevangenis en het algemene Burgerkabinet zullen hierbij gebruikt worden.
  • Met het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen wordt bekeken welke concrete ideeën er uit het Burgerkabinet gerealiseerd kunnen worden rond toegankelijkheid.
  • Op de trefdag van Socius (het steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk) op 22 november, zullen, in samenspraak met de sector, de concrete aanbevelingen van het Burgerkabinet voor de sector worden besproken.
  • Het ideeënarsenaal van het online Burgerkabinet zal raadpleegbaar gemaakt worden op de website. Zo kunnen organisaties en instellingen ermee aan de slag.

 

We zijn er dan ook heel trots op dat we aan dit project hebben kunnen bijdragen vanuit Indiville. Meer weten? Contacteer Indiville-Partner Jo Steyaert.