Bekendheid en imago van het Interfederaal Gelijkekansencentrum

Half januari 2016 presenteerde Indiville aan het personeel van het Interfederaal Gelijkekansencentrum de resultaten van een uitgebreid onderzoek naar de bekendheid en het imago van het centrum bij de Belgische bevolking én bij haar specifieke doelgroepen naar discriminatiegrond. Kennen mensen het centrum, weten ze waarvoor ze er terecht kunnen (en waarvoor niet), welke indruk van hebben ze van het centrum? En hoe verhoudt het centrum zich tot andere spelers op het actieterrein, zoals NGO’s (Amnesty International …) en VZW’s (çavaria …)? De studie peilde ook naar belangrijke –en gevoelige- contextvariabelen als politieke voorkeur, attitudes tegenover discriminatie en de eigen tolerantie tegenover een aantal discriminatiegronden. Verder werden ook uitgebreide (en opnieuw vaak gevoelige) socio-demografische kenmerken bevraagd zoals nationaliteit en etnische afkomst, seksuele geaardheid, religie en handicap of gezondheidsproblemen.

Aan het online onderzoek dat in vier talen werd gevoerd, namen 2615 respondenten deel. Indiville werkte ook samen met diverse koepelorganisaties om voldoende respondenten uit specifieke doelgroepen te kunnen bereiken (Joodse gemeenschap, mensen met een handicap of ernstig gezondheidsprobleem …).

De resultaten van het onderzoek helpen het Interfederaal Gelijkekansencentrum bij het uittekenen van de toekomstige (communicatie)strategie; de presentatie van de resultaten aan het personeel en de daaropvolgende vragen- en gespreksronde zorgden alvast voor veel animo en uitwisseling van ideeën!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jurgen Minnebo of Colin Sanders.