Armoedecijfers gaan de hoogte in door coronacrisis

Naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober, maakte de Koning Boudewijnstichting de resultaten bekend van een uitgebreide bevraging die Indiville organiseerde bij armoedeorganisaties tijdens de eerste coronagolf. Wat blijkt? Dat de gezondheidscrisis in ons land armoede versterkt.

Coronacrisis versterkt armoede in België

De harde cijfers

80% van de armoedeorganisaties zag hun doelpubliek toenemen. Vooral de stijging van het aantal jongvolwassenen (24%) en éénoudergezinnen (46%) is opvallend. Naast een toename van het aantal vluchtelingen en arbeidsmigranten (44%), zien de organisaties ook een pak meer mensen van Belgische origine die niet eerder bij hen langs kwamen.

67% van de organisaties stellen dat de problemen van mensen in armoede erger zijn geworden door de coronacrisis en dat 45% te maken krijgt met problemen die ze voorheen nog niet kenden. Voorbeelden van problemen die toenamen zijn eenzaamheid (76%), sociaal isolement (32%), mentale gezondheid en familiale spanningen (44%). De digitale kloof bleek tijdens de lockdown een grote impact te hebben op mensen in armoede (50%).

Armoede tijdens de coronacrisis
Infographic armoede tijdens de coronacrisis.

Basisbehoeftes zijn er niet voor iedereen

Nog meer verontrustende cijfers zijn die van het aantal mensen dat geen toegang heeft tot voedsel, basishygiëne en onderdak. Die liggen opmerkelijk hoger dan voor de coronacrisis, het gaat om stijgingen met respectievelijk 73%, 35% en 29%.

De organisaties hebben zich ingezet om beter in te spelen op de nieuwe problematiek en de nieuwe behoeftes van hun doelpubliek. Tegelijkertijd zag 53% wel een achteruitgang in hun financiële situatie.

Ook positief nieuws

Gelukkig zijn er ook enkele positieve punten uit heel de situatie voortgekomen. Armoedeorganisaties ervaarden een sterkere band met hun doelpubliek (77%), een betere samenwerking met vrijwilligers (61%) en meer lokale naambekendheid (79%). Meer dan de helft van de organisaties heeft daarnaast tijdens de lockdown meer geld binnen gehaald dan anders.

In de pers

Covid-19 versterkt armoede: wat armoedeorganisaties ons zeggen – De Wereld Morgen