Een gedragsverandering inzake afvalophaling stuit op weerstand. Gebruiksgemak weegt sterker door dan kostprijs of milieuvoordeel
Evoluties in mobiliteit komen soms uit onverwachte hoek: 2 jaar geleden werden 0 fietsen geleased, nu 40.000.
De ecocheque heeft een positieve invloed op het aankoopgedrag van de consument.
Een kandidaat-werknemer met 40 tot 60% van de vereiste competenties wil verbeteren en blijft daardoor langer geïnteresseerd in de job. Het is beter zo iemand binnen te halen dan iemand die 100% matcht.
Samen met burgers verkeerstellingen doen, objectiveert het buikgevoel en geeft hen een stem in het mobiliteitsdebat binnen hun gemeente.
51% van de werkgevers zoekt nieuw personeel omwille van nieuwe competentienoden.
De zelfrijdende auto gaat in eerste instantie de files verlengen: door het comfort van zo’n wagen maakt het voor de gebruiker minder uit hoeveel tijd hij in de file staat.
Mensen die meedoen aan Tournée Minérale drinken ook minder in de zes maanden die volgen.
Er is meer samenwerking nodig in de zorg en eerstelijnszorg moet de inrijpoort worden.
Digitalisering hoeft geen verhaal van exclusie te zijn. Het helpt bijvoorbeeld bij de inclusie van mensen met een handicap.
Na 2 à 3 jaar ken je een job: door dan te rematchen, zet je als bedrijf in op potentieel.