58% van leerlingen gaat met auto naar school

In opdracht van mobiliteitsorganisatie Touring, vroeg Indiville aan 3.700 Belgen hoe leerlingen zich van en naar school verplaatsen. Respondenten konden daarbij meerdere antwoorden op één vraag geven. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste kinderen nog steeds met de auto naar school gebracht worden. Met het openbaar vervoer, de fiets of te voet, is een pak minder populair. Maar, hoe komt dat?

Leerlingen worden voornamelijk met de auto naar school gevoerd
The kids on the school background on day time

Auto is populairste vervoersmiddel naar school

Hoewel het woon-schooltraject bij 40% minder dan drie kilometer bedraagt, kiest toch 58% van de leerlingen voor de auto als vervoersmiddel naar school. 37% gaat met de fiets, 27% te voet en 22% gebruikt het openbaar vervoer.

Leerlingen worden voornamelijk met de auto naar school gevoerd
Grafiek: hoe gaan Belgische leerlingen naar school?

Grote gewestelijke verschillen

Welk vervoersmiddel leerlingen gebruiken om naar school te gaan, verschilt sterk tussen de gewesten. In Vlaanderen gaat zo’n 50% van de leerlingen regelmatig met de auto naar school. In Wallonië stijgt dat aantal tot 73% en in Brussel zakt het dan weer naar 48%.

Als we naar de leerlingen kijken die met de fiets richting het klaslokaal trekken, is dat in Vlaanderen 57%, in Brussel 24% en in Wallonië slechts 7%. In de hoofdstad gaat wel 41% te voet naar school. Het lage fietsaantal in Wallonië is gemakkelijk te verklaren door de langere afstanden die er afgelegd moeten worden, omdat er minder stedelijk gebied is dan in Vlaanderen en Brussel.

Op vlak van openbaar vervoer staat Wallonië op kop met 23%, gevolgd door Brussel met 19% en Vlaanderen met 15%.

Leerlingen worden voornamelijk met de auto naar school gevoerd
Grafiek: hoe gaan leerlingen op regionaal niveau naar school?

Snelheid en efficiëntie

Voor 1 op de 2 ouders is de belangrijkste reden om hun kind met de auto naar school te voeren, de snelheid. Daarnaast speelt voor 35% het comfort de grootste rol en bij 31% is dat het gebrek aan openbaar vervoer. Fietsers zien de grootste voordelen dan weer in de efficiëntie (59%), de snelheid (37%) en het comfort (24%). Bij de voetgangers zijn ongeveer dezelfde verhoudingen terug te vinden. Ook bij wie het openbaar vervoer gebruikt, geeft 35% efficiëntie op als voornaamste reden voor zijn keuze.

Onveilige schoolomgeving

Een andere reden waarom veel ouders hun kinderen liever met de auto wegvoeren, dan ze met de fiets te laten gaan, is de veiligheid van de schoolomgeving. 54% van de bevraagde ouders vindt de schoolomgeving onveilig. 71% wijst daarvoor naar de aanwezigheid van gemengd verkeer. Hoewel in 66% van de gevallen tot vlak voor de schoolpoort gereden kan worden, is er bij 68% geen kiss & ride zone aanwezig. 87% van de scholen bevindt zich in een zone 30 en bij bijna 50% is er een verkeersopzichter aanwezig om alles in goede banen te leiden. Andere manieren die daarvoor gebruikt worden zijn: vlaggen, figuren en borden (42%), verkeersdrempels (27%) en wegversmallingen (16%).

Wat de respondenten zelf zouden veranderen om de schoolomgeving veiliger te maken is: een verkeersopzichter (48%), betere signalisatie en wegmarkeringen (33%), de schoolstraat afsluiten bij het begin en het einde van de schooldag (28%), verkeersdrempels (28%) en de schoolstraat permanent afsluiten (7%).

Laat de auto staan en pak de fiets!

Het aantal fietsverplaatsingen kan serieus omhoog en dat wil Touring aanmoedigen. “Er zit nog heel wat potentieel in het fietsgebruik, op voorwaarde dat de infrastructuur veiliger wordt. Hoe jonger men eraan begint, hoe sneller men de gevaren en verkeerssituaties kan leren inschatten. Vanaf 8 jaar kan een kind dat al zeer snel.” Een vierde van het spitsverkeer bestaat uit schoolverkeer. Door meer de fiets te nemen in plaats van de auto, zullen de files automatisch verminderen.

In de pers

Zes op tien leerlingen wordt met de auto naar school gebracht, Touring roept op: “Laat kinderen vanaf 8 jaar met de fiets gaan” – Het Nieuwsblad

6 op de 10 leerlingen worden met auto naar school gebracht – De Gazet van Antwerpen

Ruim een derde van leerlingen gaat met fiets naar school – Het Laatste Nieuws

Kwart Brusselse jongeren gaat regelmatig met fiets naar school – Bruzz