4 op 10 werknemers kunnen niet telewerken

In een tweejaarlijks onderzoek in opdracht van ACERTA bevraagt Indiville medewerkers over verschillende thema’s in verband met de werkomgeving. Dit luik van het onderzoek focust op telewerk. In september 2020 werden 2.072 respondenten gevraagd naar hun ervaringen met telewerken. Als gevolg van de coronacrisis is het aantal werknemers dat van thuis uit werkt met 53% toegenomen. 4 op 10 werknemers kunnen echter niet telewerken.

4 op 10 werknemers kunnen niet telewerken

Telewerken niet voor arbeiders en uitvoerend personeel

Sinds begin november is telewerken weer de norm, maar ondanks de adviezen van de overheid is het voor 39% van de werknemers nog steeds geen optie. In vergelijking met twee jaar geleden is er wel een serieuze sprong gemaakt, toen was het namelijk voor 60% van de werknemers niet mogelijk om van thuis uit te werken. Vooral voor arbeiders en personeel met uitvoerende taken is het haast onmogelijk om te telewerken, 6 op 10 kunnen hun job enkel op de bedrijfssite zelf uitvoeren.

Hannelore Van Meldert, experte telewerk en manager bij Acerta Consult: “We zien dat de groep met de grootste flexibiliteit voor telewerk vandaag het hoger en middenmanagement is. Waarom zit die flexibiliteit niet ook bij het ondersteunend administratief en uitvoerend personeel? Telewerk heeft ook daar potentieel en bovendien zijn de werknemers vragende partij. Het is interessant voor werkgevers om telewerk ruimer toe te staan, mits goede planning en afspraken tussen leidinggevenden en medewerkers natuurlijk.” 

4 op 10 werknemers kunnen niet telewerken
Grafiek 1: Kan jij vandaag zelf bepalen op welke locatie je werkt (thuis, regionaal kantoor, hoofdkantoor…)?

Hybride-model is dé nieuwe manier van werken

Idealiter wil de werkende Belg twee à drie dagen telewerken. De groep die momenteel twee of drie dagen per week van thuis uit werkt, wil dat zo houden. Wie minder dan twee dagen telewerkt, wil graag wat meer in zijn home office vertoeven en wie meer dan drie dagen thuis zit, wil liever wat meer naar kantoor gaan. Voor de werkende Belg is een combinatie van on- en offsite werken dus ideaal en dat heeft zeker te maken met het feit dat zowel de voordelen, als de nadelen van thuiswerk de afgelopen maanden voor veel mensen duidelijk zijn geworden.

4 op 10 werknemers kunnen niet telewerken
Grafiek 2: aantal effectieve thuiswerkdagen vs. aantal gewenste thuiswerkdagen

Hannelore Van Meldert: “Het is een duidelijke minderheid van de werkende Belgen die voltijds thuis of voltijds op kantoor wil werken. Van de bedienden, bijvoorbeeld, wil 24% liever alle dagen vanop kantoor werken, 12% liever alle dagen van thuis. Het hybride-model lijkt het te zullen gaan winnen. Het HR-beleid zal in die zin moeten worden aangepast. We denken daarbij aan praktische herzieningen van bijvoorbeeld onkosten- en mobiliteitsvergoedingen.

Leeftijd, sector en bedrijfsgrootte zijn bepalend

De leeftijd, de sector en de grootte van het bedrijf hebben een sterke invloed op de thuiswerkmentaliteit van de werknemers:

Leeftijd

Medewerkers die ouder zijn dan 50 jaar willen minder thuiswerken dan jongere medewerkers tussen 18 en 34 jaar. 42% van de vijftigplussers en 29% van de min-34-jarigen wil helemaal niet telewerken. 1 op 4 vijftigplussers werkt vandaag effectief vijf dagen per week van thuis uit.

Bedrijfsgrootte

In grotere organisaties mogen werknemers meer thuiswerken dan in kleinere bedrijven. Het gaat om respectievelijk gemiddeld drie dagen per week in organisaties met meer dan vijfhonderd werknemers en gemiddeld twee en een halve dag in bedrijven met een tot vijftig werknemers.

Sector

In de overheidssector (vier dagen per week), informaticasector en de farmaceutische industrie (drie en een halve dag) wordt er gemiddeld genomen meer van thuis uit gewerkt dan in de voedings- en drankproductie of in de bouwsector (twee dagen) .

In de pers

Voor vier op tien Belgen is telewerk geen optie – De Morgen

Voor vier op de tien Belgen is telewerk nog geen optie – Gazet van Antwerpen

Vier op de tien Belgen kunnen nog niet telewerken – Data News Knack